Hỏi đáp về thiết kế website

Hosting là nơi lưu trữ webiste của bạn. Nếu của hàng của bạn là webiste thì hosting giống như miếng đất chứa cửa hàng của bạn.

Domain hay tên miền là địa chỉ của webisite bạn trên internet. Nó giống địa chỉ ở ngoài cửa hàng của bạn khi một ai đó muốn tìm đến.
Ví dụ: seowebdalat.com là một domain.