Thiết kế web studio – ZoyWedding

Thiết kế web studio – ZoyWedding

Một dự án nhỏ trong thiết kế website cho studio.
Việc thiết kế website cho studio giúp bạn quảng bá khách hàng dễ hơn, khách hàng có thể xem những sản phẩm của studio đã thực hiện.
Giúp khách hàng hiểu phong cách chụp và tông màu chính của studio từ đó việc kết nối giữa khách hàng và studio sẽ đơn giản và chung quan điểm nhiều hơn.

 

ZoyWedding Studio

  • ClientZoyWedding
  • CategoryThiết kế website
  • Tags
  • Start Date09.01.2020
  • End Date18.01.2020
  • Websitezoyweddingstudio.com